Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС» All-Ukrainian Consumer Federation «PULSE»

СЛОГАН:

Маємо тримати руку на пульсі подій і підтримувати його у належному стані своєю активною громадянською позицією.

 

МІСІЯ:

Представляти інтереси споживачів України в Consumers International.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ:

  • Поєднання зусиль споживчих об’єднань з різних регіонів України для ефективного захисту законних прав споживачів;
  • вдосконалення чинного законодавства в цій сфері;
  • просування інтересів споживчої спільноти, рівного доступу всіх споживачів до доброякісних та безпечних товарів, робіт і послуг для задоволення їхніх споживчих потреб і підвищення рівня стандартів споживання.